Tylko jeden mały konkret w sprawie MPZP Sadul – wpłynęło 489 uwag

W odpowiedzi z dnia 22.01.2015 na moją interpelację nr 4/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul niestety można odnaleźć tylko jeden mały konkret… informację o tym, że do projektu planu wpłynęło 489 uwag. Pozostała treść odpowiedzi na interpelację to ogólniki niezawierające odpowiedzi na zadane w interpelacji pytania.

W interpelacji pytałem m.in. o to, kiedy można spodziewać się informacji na temat rozstrzygnięć w sprawie rozpatrzenia poszczególnych uwag złożonych do projektu MPZP Sadul. Wszak zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prezydent m.st. Warszawy powinien rozpatrzyć złożone uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania (uwagi składaliśmy do 6 listopada 2013 roku więc minął już grubo ponad rok). Z odpowiedzi Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego można się dowiedzieć, że w/w ustawa, o ile przewiduje termin rozstrzygnięcia uwag, to nie przewiduje terminu ich publikacji. Niezwykle osobliwa interpretacja.

Pozostaje czekać, zapewne na kolejne wyłożenie projektu planu MPZP Sadul w nieokreślonej przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *